Cesta životem

Život je o změnách. A tedy cesta životem je o přijetí změn, v ideálním případě bez boje, s pokorou a vděčností. Neboť vše, co se děje jsou pouze informace, které tu pro nás jsou přítomny pro další seberozvoj.

Životní zkušenosti nás posouvají, ale někdy se cítíme být zacyklení, nevidíme pro sebe cestu vpřed a tak jen přihlížíme, jak nám okolí, rodina, přátelé či zvířata zrcadlí nás samotné, naše problémy. A někdy nepochopení sebe sama a hloubka lekce přeroste v nemoc, kdy už i vlastní tělo signalizuje takovým způsobem, abychom si všimli. Pak je sice hezké umět využít manuální terapie, homeopatii, bachovy esence apod., ale vhled do příčiny a její zhojení vnímám jako nejúčinnější z technik pomoci člověku a zvířeti.

Mou vizí je proto nejen být nápomocna na cestě za zdravím formou manuálních terapií koní a lidí, ale provázení na cestě životem. Nabídnout vhled do příčin, do aktuálního dění v životech zvířat a lidí a posun pomocí doteku a energií.

Stejně, jako se zdravotní problémy mnohdy dlouho rodí, i cesta zpět k harmonii a rovnováze může být delší. A postupným poodkrýváním příčin, prací v jemnosti a sebelásce, může i tato cesta být obohacující a radostná.

Bude mi ctí, když mi dovolíte být vaším průvodcem.