PRO KONĚ

Při práci s koňmi, ač mnohdy pod tlakem majitelů, kteří chtějí vidět výsledky a to ideálně hned, se přizpůsobuji koníkům. Každý kůň je jinak připraven na změnu, na uzdravení, na opuštění toho, co mu už neslouží a není jeho. Velmi se mi v praxi osvědčilo, že méně je často více. Proto nedílnou součástí mého ošetření je navnímání koně, komunikace s jeho tělem a energií (sledování napětí, uvolňování, vyhýbání se) a nalezení toho správného přístupu (někdy pomůže už trpělivost, někdy posune celý proces energetické ošetření).

Nepracuji jako diagnostik, od toho jsou vystudovaní veterináři, ale majitelům mohu sdělit, co jsem kde nacítila, navnímala, aby případně mohli upravit management práce, nechali zkontrolovat sedlo a podobně. Někdy jiný pohled na věc dělá zázraky. Mým posláním není hodnotit vaší práci s koněm. Stejně jako u lidí, i na každém koníkovi se najde něco, co lze z pohledu fyzioterapie poladit. Proto zkusme společně oslovit naše ego a přijmout informace bez pocitu selhání, viny a strachu.

Většinou u ošetření moc nemluvím, někdy naopak vnímám silnou potřebu něco vyslovit a tím uvolnit určité napětí. Je to doslova jako přijetí, přiznání si pravdy, které přináší úlevu.

Při práci využívám k uvolnění koně také metodu The Trust Technique (metodu důvěry), která mi spolu s prací s energiemi dovoluje nastolit pohodu a důvěru, kterou si s koněm užívám.

Ideální klient je ten, který nemá žádné akutní problémy a majitel chce preventivně koně ošetřit. Právě prevence má velký význam a přínos do budoucna. U koníků s vážnějšími zdravotními problémy se ošetření provádí na doporučení veterináře, který by měl vyloučit kontraindikativní stavy. Z toho důvodu každý majitel před ošetřením vyplní dotazník, kde mi potvrdí, že koník nemá akutní/kontraindikační onemocnění a já ještě před ošetřením získám představu o jeho stavu, problémech, využítí.

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE KONĚ

Co je kraniosakrální terapie?

Zakladatelem kraniosakrální terapie je Dr. John E. Upledger, který objevil, že mezi pánví (os sacrum) a lebkou (cranium) existuje významná souvislost, která se projevuje v páteřním kanálu - spojení mezi os sacrum a os occipitale (odtud také pochází název pro kraniosakrální terapii). Zde pulsuje energie ve formě tzv. mozkomíšní tekutiny. Ta má za úkol (kromě detoxikace, rozvádění živin do mozku a vyrovnání nitrolebečního tlaku a množství průtoku krve mozkem) na starosti také distribuci "informací" z mozku přes míchu a nervy do celého těla a všech orgánů. Pulsace této tekutiny se také nazývá Dech života a říká se, že je nadřazen tepu srdce i dýchání. Z popisu je evidentní významnost ošetření, při kterém se pracuje nejen s fyzickým tělem, ale i s emocemi, které jsou často uvězněny v těle zvířete.

Co můžete při tomto ošetření očekávat?

Často říkám, že ošetření vypadá, jako bych vlastně nic nedělala. Jen si tak přikládám ruce... Tedy z pohledu přihlížejícího. Já však mám daný protokol, který určuje místa ošetření, kde se opravdu jen zlehka dotýkám koně a přitom navnímávám kraniosakrální rytmus. Spolu s energetickým ošetřením pak dávám tělu podporu pro obnovu jeho zdraví. Zdraví vlastně jen nabízím a je na ošetřovaném, kolik bude chtít kdy přijmout. I proto pracuji velmi intuitivně a ráda se nechávám vést koněm a energiemi.

Vzhledem k jemnosti je ošetření vhodné pro všechny koně, i ty, kteří jsou nervózní z manipulací či doteků nebo imobilní koně, neschopné zvedat končetiny apod.. Kůň často reaguje uvolněním, přežvýknutím či zívnutím. Někdy naznačí diskomfort například snahou odejít. V tu chvíli přichází ujištění o existenci volby a že vše je v pořádku tak, jak právě je.

Úvod do kraniosakrální terapie a Kraniosakrální osteopatii a biodynamiku u koní I. a Kraniosakrální terapii u koní II (neurocranium a viscerocranium) jsem absolvovala u Kateřiny Kumble, jsem také certifikovaný terapeut (Certified Equine Craniosacral Practitioner, https://www.holisticanimalstudies.org) na základě kurzu u chiropraktičky Dr. Barbara Angelique. S kraniosakrální terapií mám však zkušenosti již od roku 2012, kdy jsem absolvovala první kurz pro lidské klienty.

OŠETŘENÍ FASCIÁLNÍCH ŘETĚZCŮ

Co jsou fascie?

Fascie (česky povázka) je mezodermní tkáň fibrózního kolagenu zastoupená v tělech obratlovců. Nejznámější typ fascie je blanité pouzdro svalů. Tato povrchová fascie plynule přechází do vaziva uvnitř svalu, kde tvoří tvrdší svalová vlákna, která dále vrůstají do šlach svalu a omezují tak jeho přetažení či přetržení.

Fascie jsou tedy zastoupeny jak na povrchu svalů, tak i v jejich hlubokých vrstvách. Oddělují jednotlivé svaly, umožňují jejich vzájemnou kluznost a současně svaly propojují do funkčních pohybových řetězců.

Hlavním nárokem na fascie je jejich elasticita a posunlivost proti okolním tkáním (svalům, orgánům i kostem). Podobně jako ostatní měkké tkáně i fascie podléhají pozvolnému zkracování a pokud nejsou vystavovány rytmickým tahovým změnám, tuhnou a stávají se místem kumulace podkožního tuku omezujícího pohyb. Proces tuhnutí fascií je rozdílný u každého jedince; může být ovlivněn i zánětlivými procesy, nevhodnou výživou apod..

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fascie

Jak ošetřuji fasciální řetězce?

Fascie jsou propojeny do řetězců a důsledkem může být ztuhlost nebo bolest i na místě, kde není primární problém. Jinými slovy, místo původu bolesti je velmi často jinde než bolest sama. Díky znalosti fasciálních řetězců lze tedy ošetřit i místa, která se jako problémová nejeví, ale s úžasnými výsledky, neboť dochází k vzájemnému ovlivňování v rámci jednoho řetězce. Fascie jsou ošetřovány velmi jemnými tahy kožní vrstvy a koníci při ošetření často spokojeně relaxují. 

Velmi významně vnímám potřebu ošetření jizev, především kastračních (zpočátku alespoň lokálně, což však většinou nestačí a je potřeba ošetřit celý řetězec).

Kurz fasciálních manipulací a ošetřování fasciálních řetězců jsem absolvovala u Kateřiny Kumble.

VISCERÁLNÍ MANIPULACE

Co je viscerální manipulace?

Viscerální manipulace je osteopatická metoda, která se zabývá vyšetřením a cíleným ošetřením orgánů břišní dutiny, pánve či hrudníku a jejich závěsných aparátů. Autorem této metody je Jean Pierre Barral, francouzský osteopat a fyzioterapeut. Princip terapie vychází z předpokladu, že zdravé orgány mají určitý fyziologický pohyb, avšak poškozením (např. záněty, úrazy, operace) může dojít k ovlivnění funkce orgánů či okolních struktur. V místě problémů může dojít ke ztrátě elasticity a ovlivnění pohybu okolních orgánů a řetězení lézí. To může mít následně vliv na celé tělo (bolesti pohybového aparátu, blokády páteře, bolesti v oblasti břišní dutiny,...), neboť vše je vzájemně propojeno.

Co nabízím v rámci ošetření koně?

Tělo je neuvěřitelně inteligentní a komunikuje. V rámci poslechu dokážu navnímat místa stažení v těle a cíleně uvolňovat na základě znalosti anatomie koně (byť nejde o tak exaktní manipulaci jako v případě lidí, kde je technika propracovanější). Toto ošetření většinou automaticky zakomponovávám do každého manuálního ošetření koně.

Kurz viscerální manipulace lidí jsem absolvovala u Aleny Zapletalové. 

DORNOVA METODA

Co je to Dornova metoda?

Je to jemná manuální technika, která ošetřuje opěrný aparát a reguluje chybná postavení kostí a kloubů v těle. Tato terapie se provádí při pohybu ošetřovaného. Pohybem se zapojí do činnosti svalový aparát. Svaly za pohybu nevytvářejí ochranu, ale aktivně spolupracují. Sval se upíná prostřednictvím šlachy na kost nebo z ní odstupuje. Při práci svalů je zapojena do pohybu i celá kosterní soustava. Aktivní pohyb umožní terapeutovi přirozenou manipulaci s tělem ošetřovaného. Jemným tlakem prstů či dlaně působí na kosti a klouby. Navrací a usazuje je do správné polohy.

Doteky terapeuta zároveň ošetřují okolní tkáně. Po nápravě kostního podkladu dochází ke zlepšení funkce celého těla, což se projeví ve svalech, pojivových tkáních, podkoží a kůži, ale i ve funkci všech orgánů. Dochází k obnově proudění energií i na buněčné úrovni, buňky jsou zásobeny kyslíkem a živinami. To zlepšuje funkci látkové výměny a zrychluje regeneraci tkání i nervových drah.

Hmat a cit terapeuta dokážou odhalit problémy v jejich počátku, kdy se ještě neprojevují změnou pohybových vzorců. Jejich včasným odstraněním lze předcházet rozvoji nemocí opěrného aparátu.

Zdroj: https://dornovametoda-zvirata.cz/

A o čem je tedy má práce?

Dornova metoda je metoda komplexní, nevynechává žádnou část koně. Avšak u koníků, které mají například problémy se zvedáním končetin (neochota, bolest), kombinuji nebo plně nahrazuji fasciálním či kraniosalrálním ošetřením. Komfort koně je na prvním místě, neboť od něj se pak dále odvíjí úspěšnost celé terapie. Obvyklé jsou reakce typu zívání, přežvykování provázející uvolnění na fyzické, ale mnohdy i psychické úrovni.

Jako majitelé se můžete také nechat ošetřit Dornovou metodou/osteodynamikou, abyste se dokázali vcítit do pocitů ošetřovaného koně, ale i do pocitů následujících několika dnů po ošetření (pocit rozlámanosti apod.). Navíc spojení "srovnaného koně" a "srovnaného jezdce" bude mít jistě maximální užitek pro společnou práci v sedle.

Kurz a pracovní seminář jsem absolvovala u Lenky Popkové a Andrey Dunové.

THE EQUINE TOUCH

Co je The Equine Touch?

Je to jemná, celotělová technika, která se neinvazivně zaměřuje na měkké tkáně jako jsou povázky, svaly, šlachy a vazy. Tkáně jsou mobilizovány a "stimulovány" za použití specifického pohybu nebo série pohybů na přesně daných místech koňského těla. Mohou to být akupresurní body, spouštěcí body nebo místa častých zranění. 

Nejprve se na celé tělo aplikuje specifické ošetření, kterému říká vybalancování. To, co uděláme na jedné straně, ihned opakujeme na druhé. navíc můžeme použít konkrétní ošetření problémových oblastí; pro větší šanci na úspěch déletrvajících pozitivních změn se tato ošetření dělají na vybalancovaném, zrelaxovaném těle. Ošetření problémových oblastí vybíráme podle reakce koně na náš dotek a reakce tkání. 

Tím, že společně se svaly a povázkou pracujeme také přes a po dráhách meridiánů, Equine Touch překračuje hranice mezi fyzickou prací s tělem a energetickou technikou. Výsledkem může být navození hluboké relaxace, uvolnění hypertonických a traumatizovaných svalů, zlepšení svalového tonusu, podpora při zotavování po úrazu a svalové atrofii, snížení bolesti a zvýšením krevního oběhu pomoc při detoxikaci a lymfatické drenáži. Vědomí koně se mění, umožní mu se dostat do rovnováhy nejen fyzické, ale i emocionální a hluboká relaxace umožní autonomnímu nervovému systému, aby se obrátil směrem k obnově a uzdravování. Zdá se, že energetické bloky a nežádoucí struktury se rozpouštějí, stimulací proudění energie Ki meridiány. To koním umožní vrátit se zpět ke své vrozené schopnosti samouzdravování a maximálně využít svůj potenciál.

Zdroj: https://theequinetouch.com/cz 

Co čekat při tomto ošetření?

Koníci při ošetření často pospávají, neboť většinou terapie působí velmi relaxačně. Uvolňování blokád provází přežvykování nebo zívání koníka a nezřídka dokonce i zívání majitele nebo jiného koníka stojícího opodál.

Kurz I a II jsem absolvovala u Veroniky Kratochvílové. 

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Manuální lymfodrenáž je terapeutická technika, při níž se jemným tlakem ruky provádí hmaty, které podporují odtok lymfy z tkání a nastolují rovnováhu lymfatického systému. Ta dále proudí z mezibuněčného prostoru přes kapiláry, mízní cévy a uzliny a následně je nasáta do krevního řečiště. Na rozdíl od krve nemá lymfatický systém pumpu, která by jej poháněla, jako je srdce v případě krevního řečiště. Jediným aktivátorem pohybu lymfy je činnost svalů. Jestliže tedy kůň stojí v boxu, svaly příliš nepracují a lymfa stagnuje. Nejhorší to bývá v prstové části končetin, kde svaly prakticky vůbec chybí. To je jeden z důvodů, proč koním mnohdy přes noc otékají nohy právě ve spěnkách a hleznech.

Hlavní přínos lymfodrenáže je obecně podpora imunitního systému, detoxikace organismu, odstranění lymfatických otoků apod.. Kontraindikací jsou akutní záněty či akutní alergické reakce, nádorová onemocnění, otevřené rány, ale i plísňová onemocnění kůže. 


Jak ošetření probíhá?

Tlak dlaní ruky, kterým se oslovuje lymfatický systém, je velice jemný a koňmi bývá obvykle velmi dobře přijímán. Pohyby rukou jsou velmi pomalé, tudíž působí na koně relaxačně. Ošetřit se dá celé tělo (preventivní ošetření na podporu imunitního systému) nebo jen jednotlivé části těla např. dle aktuálního problému s otoky. 

Kurz manuální lymfodrenáže jsem absolvovala u Kateřiny Kumble.

MASTERSON METODA


Masterson Method ® je sjednocený koncept postupů z fyzioterapie a neurologie koní. Jedná se o techniku využívající neurologické body na těle koně, kde při správné stimulaci dochází k hloubkovému uvolnění bolestivých a namáhaných partií jak svalového, tak kloubního aparátu. Jemnou manipulací se docílí uvolnění hlavních kloubních spojení, které nejvíce ovlivňují výkonnost koně. Terapie pomáhá ke zlepšení výkonnosti koně, větším rozsahu pohybu, uvolnění a lepší komunikaci. Použití tlaku a manipulačních technik na těle koně se při Masterson Method ® používá takovým způsobem, že nervový systém koně není schopen přejít instinktivně do sympatického stavu (obrana, útěk, boj), ale přepíná se do parasympatického stavu (regenerace, uvolnění). V tomto stavu kůň ukáže, kde v těle má napětí, bolest, dlouhodobý diskomfort a dovolíte jeho nervové soustavě jej uvolnit.

Zdroj: https://www.horsetherapy.cz/masterson-method/


Nejsem certifikovaný terapeut této metody, ale velice ráda využívám prvky MM v rámci ošetření koně. Líbí se mi jemnost technik, na kterou většina koní velmi dobře reaguje. A všem majitelům koní bych doporučila základní kurz Masterson Method!

Základní kurz jsem absolvovala u Ivany Zajíčkové (www.horsetherapy.cz).

BALANČNÍ CVIČENÍ

Stále se velmi málo mluví o důležitosti rovnováhy, která je pro komplexní zdraví organismu nezbytná. A procvičování rovnováhy se v tréninku koně ponechává také jen velmi málo prostoru. Ale pokud ji nebudete procvičovat, můžete o ni přijít. 

Balanční trénink pomáhá tělu navracet se do jeho přirozené rovnováhy a předcházet přetížení některých částí těla, které mohou suplovat roli například bolavé nohy. Bohužel, právě přetížení může vést k dalším úrazům, často nevysvětlitelným nebo připisovaným skotačení koníků ve výbězích. Máte přehled o tom, zda právě váš koník zatěžuje všechny končetiny rovnoměrně? Neulevuje si na jednu končetinu a nepřetěžuje tím jinou? Po terapii a ostranění příčin bolesti, svalovém a fasciálním uvolnění nastupuje potřeba opakovaného balančního cvičení a postupné změně naučených vzorců pohybu.

V rámci terapií koníků velmi ráda předám tipy na aktivaci středu těla a procvičování rovnováhy. Balanční podložky jsou pak už jen nadstavbou. Podívejte se, jak i kůň sám dokáže ocenit a využít možnost samostatného cvičení:


TRÉNINK PROPRIOCEPCE

Propriocepce je vlastně schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností pomocí proprioceptorů. Jde o schopnost vnímat své tělo, kdy lze specifickým trénikem aktivovat a upevňovat propojení mezi mozkem a tělem a při zapojením dalších smyslů zlepšovat koordinaci pohybu, vnímání změn polohy těla, stabilitu apod..

Každý trénink začíná relaxací a uvolněním a až následně prací vedoucí ke zlepšování rovnováhy a koordinace. Jde o pomalý, vědomý pohyb, v uvolnění a soustředění, nikoli o rychlé zvládnutí překážky za každou cenu.

Já sama jsem hledala cestu pro svého stárnoucího koně, jak ho udržet v kondici, jak mu zpestřit trénink, ale přínos je zřejmý pro všechny koně. V domovské stáji Abacor proto nabízím přímo tréninky propriocepce s vlastnoručně vyrobenými molitanovými pomůckami, pro ostatní nabízím konzultace a tipy jak na to.

REIKI

Tuto kapitolu mé práce sice nazývám Reiki (v překladu znamená "božská energie"), ale ve skutečnosti pracuji obecně s energiemi. Sice mám dva stupně zasvěcení do Reiki, ale energie nepotřebují rozlišovat, jsou tu pro nás, stačí jen požádat o ty, které tu pro nás v danou chvíli jsou a mohou být nápomocny. 

Práci s energiemi automaticky zapojuji do každého ošetření, neboť mi především pomáhá uvolnit sebe sama, zanechat za sebou své starosti a být v přítomném okamžiku skutečně jen pro mého klienta. Ruce samy pak vědí kdy a kde zastavit a v tu chvíli mohu přerušit ošetření fyzického těla a nechat energii působit tak jak má, jak je to pro nejvyšší dobro všech. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že energie umocňují uvolnění koně a přijímání blahodárných účinků ošetření. 

Jako přidanou hodnotu vnímám emoce či informace, které při ošetření přichází a jsou tu i pro majitele koní.

Při mé práci kombinuji všechny metody dle navnímání koně i podle reakcí koně přímo při terapii. 

Při terapiích také ráda využívám esenciální oleje a terapeutické ladičky!

Po každém ošetření počítejte se 3 dny klidového režimu koně!

NOVĚ: přednostně přijímám do péče koňské klienty, kdy o pravidelné terapie má zájem i jezdec/majitel.

Mým záměrem je propojovat jezdce a koně. 

V praxi se mi ukázalo, jak moc je stav koně (nejen fyzický) propojen s jezdcem/majitelem. A proto bych svůj čas ráda věnovala přednostně tomu, kdo se zajímá o holistický přístup ke zdraví, o pravé propojení v lásce, pravdě a pokoře.