PRO MAJITELE KONÍ

Je to zvláštní, ještě nedávno jsem vnímala ošetřování lidí jen jako doplňkovou službu. Ale život mi ukazuje, jak zásadní to je. Jednak v praxi vnímám přínos pro koně, když je ošetřován i majitel (a přijde mi to opravdu neuvěřitelné, ale viditelné!), ale také vnímám, jak všichni potřebujeme péči o naše těla a duše. Dokážeme si udělat čas na práci, na dovolenou, na televizi, sport... ale co naše Já, tedy tělo a duše? A tak s láskou a pečlivostí velmi ráda pečuji i o lidské klienty.

My koňáci říkáme, kdo nejezdí, nepadá. A z toho vyplývá, že každý máme v historii svého těla uloženo dost pádů, které tělo musí nějak zpracovat. Ale spadnout se dá i bez koně... A v těle se děje další spousta věcí, které mají vliv na zdraví. Čím dříve je tělo ošetřeno, tím spíš se nebudou v těle ukládat další a další vrstvy kompenzací, které za pár let (někdy desítek let) mohou přerůst v něco většího.

Ještě nemáte vlastní zkušenost s Dornovou metodou? Kraniosakrální terapií? Ochutnejte i vy, co ošetření přináší a  zažijte, jak se při a po ošetření váš kůň asi cítí. A nechte se překvapit novým způsobem propojení s vaším koněm, ale i vaším vlastním propojením! 


VHT

VIBROMUSKULÁRNÍ HARMONIZAČNÍ TECHNIKA

 

VHT je bezpečná, holistická, nediagnostická metoda, sestávající z řady neinvazivních doteků (speciálních třífázových pohybů) prováděných na pojivové měkké tkáni, které pomáhají tělu při hledání rovnováhy. 

K ošetření se přistupuje holisticky a působí se na celé tělo bez zaměření na symptomy. Cílem je oslovit "celou" osobu, nejen příznaky. Jde o podporu vlastního léčebného systému těla, aby dosáhl svého maximálního potenciálu a vyřešil jakýkoli relativní problém, který může existovat. Pohyby jsou jemné a provádějí se předepsaným způsobem. 

Klient je ošetřován na lehátku, v oblečení. Ošetření trvá většinou do 60min.

Kurz I, II a III jsem absolvovala u inspirativní Lyn Palmer, https://www.vhtworld.co.uk.  

OSTEODYNAMIKA

Osteodynamika je manuální terapeutický systém, který rozpoznává a řeší mechanické poruchy všech složek opěrného aparátu: kostí, kloubů a tkání-vazů, šlach a povázky (fascie), reguluje chybná postavení těchto složek a uvádí je za pohybu těla do správné (fyziologické) polohy. Tato terapie vychází ze tří základních směrů:

  • 1. DORNOVY METODY

Dornova metoda se cíleně zaměřuje na biomechaniku kloubních spojení a ošetření mechanických posunů v kosterním aparátu. Využívá pohyb pacienta a terapeutický tlak rukou. 

  • 2. KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE

Kraniosakrální terapie řeší v těle fyzické i psychické bloky. K řešení těchto stavů využívá pohyb, který se odehrává uvnitř těla, což je pohyb mozkomíšního moku a pohyb tkání.

  • 3. OSTEOPATIE

Osteopatie se zabývá celým systémem opěrného aparátu, který umožňuje pohyb těla. Tento systém tvoří kosti, klouby, vazy a ostatní pojivové tkáně, zejména fascie (povázka). Nápravou vzájemných poměrů se navozuje rovnováha a správná funkce organismu.

OSTEODYNAMIKA je terapie, která propojuje tyto tři metody. Dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, s použitím terapeutova tlaku a pohybu, ale zároveň dokáže ovlivnit stav fascií a funkci těla na buněčné úrovni. Pozornost věnuje OSTEODYNAMIKA zejména fasciím, které moderní medicína právem označuje jako periferní mozek těla a které dokazují propojení fyzické a psychické složky těla.

Propojením technik dochází k rychlejší úlevě pacienta a rychlejší regeneraci organismu a rychlejšímu návratu k normálu. Tato metoda dokáže také pomoci s KISS a KID syndromem.

Zdroj: https://www.archa-dunovi.cz/osteodynamika/

Klient je ošetřován na lehátku, ošetření trvá strandardně cca 90-120min. Součástí ošetření může být i aplikace baněk. Ošetřovaný by měl počítat po terapii alespoň se 3 dny klidového režimu.

Základní kurz i kurz rozšířených technik (ošetření hrudníku, břicha a pánve) jsem absolvovala u Andrey Dunové. 

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE / OSTEOPATIE

Zakladatelem kraniosakrální terapie je Dr. John E. Upledger, který objevil, že mezi pánví (os sacrum) a lebkou (cranium) existuje významná souvislost, která se projevuje v páteřním kanálu (odtud také pochází název pro kraniosakrální terapii ). Zde pulsuje energie ve formě tzv. mozkomíšní tekutiny. Ta má za úkol kromě detoxikace, rozvádění živin do mozku a vyrovnání nitrolebečního tlaku a množství průtoku krve mozkem, na starosti také distribuci "informací" z mozku přes míchu a nervy do celého těla a všech orgánů. Pulsace této tekutiny se také nazývá Dech života a říká se, že je nadřazen tepu srdce i dýchání. Z popisu je evidentní významnost ošetření, které kontroluje a případně jemně upravuje pulsaci mozkomíšního moku. Vše se odvíjí od potřeb klienta, jeho připravenosti a ochotě dovolit uzdravení nejen fyzického těla.

Ošetření probíhá na lehátku, klient je oblečený. Doba ošetření je většinou 60-120 minut.

Pro klienta bývá ošetření velmi příjemné, cítí jen lehké přikládání rukou terapeuta a pro mnohé se vlastně nic neděje. Citlivějším a připraveným jedincům se mohou otevířít emocionální bloky propojené s fyzickým tělem, které se při ošetření uvolní. Za sebe vnímám tuto terapii za velmi potřebnou a prospěšnou a slovy bych ten pocit vyjádřila tak, že neexistuje člověk, který by z tohoto ošetření neměl užitek. Ten sice nemusí být viditelný našim očím, ale citelný pro naše tělo i duši.

Kurz kraniosakrální terapie jsem absolvovala u Zdeňky Ocelíkové (základní + ošetření ústní dutiny a orgánů + práce s energií), následně také roční kurz kraniosakrální osteopatie speciálně pro zdravotnické profese u Radka Neškrabala (ošetření příčných struktur, neurocranium, viscerocranium, membránový systém, žilní splavy a mozkové komory, zakončeno závěrečnou zkouškou).


REIKI

Chcete zpomalit, dovolit si hluboké uvolnění a nechat odplout vše, co vám neslouží? Chcete si užít blažený dotek jemných energií, prospěšných nejen pro vaše tělo? Pak mohu nabídnout ošetření Reiki obohacené o mnohé další energie světla, které jsou v danou chvíli přítomny pro naše nejvyšší dobro.

Ošetření probíhá na lehátku, v oblečení, ošetřovat mohu kontaktně i bezkontaktně (pro více citlivé či ostýchavé jedince), případně na dálku jako podpora v náročnějších situacích.

Ošetření trvá většinou cca 60 minut.

VISCERÁLNÍ MANIPULACE

Viscerální manipulace je osteopatická metoda, která se zabývá vyšetřením a cíleným ošetřením orgánů břišní dutiny, pánve či hrudníku a jejich závěsných aparátů. Autorem této metody je Jean Pierre Barral, francouzský osteopat a fyzioterapeut. Princip terapie vychází z předpokladu, že zdravé orgány mají určitý fyziologický pohyb, avšak poškozením (např. záněty, úrazy, operace) může dojít k ovlivnění funkce orgánů či okolních struktur. V místě problémů může dojít ke ztrátě elasticity a ovlivnění pohybu okolních orgánů a řetězení lézí. To může mít následně vliv na celé tělo (bolesti pohybového aparátu, blokády páteře, bolesti v oblasti břišní dutiny, zácpy, funkční sterilita, ...), neboť vše je vzájemně propojeno. 

Ošetření probíhá na lehátku, doba ošetření se pohybuje mezi 90-120min v propojení s ošetřením fasciálních řetězců. Klientovi jsou doporučeny 3 dny klidového režimu.

5-dílný základní kurz a kurz rozšířených technik (včetně prvků neurální manipulace) jsem absolvovala u Aleny Zapletalové.

HARMONIZACE LADIČKAMI

Muzikoterapie zní pro mnoho lidí dost abstraktně, ale vliv zvuku je nezpochybnitelný. Tím, že je tělo tvořeno především z vody, frekvence zvuku se snadno přenáší do každé buňky. A každý orgán, tkáň, buňka neustále vibruje, vysílá vlny, které mohou mít v závislosti na různých faktorech (zdravotní stav, stres,...) různou frekvenci. A ladičky dokáží přispět k opětovné harmonizaci těla, duše i ducha a tedy zlepšení zdravotního stavu. I proto se používá termín hloubková buňková muzikoterapie. A když vám do cesty přijdou nástroje jako je deštný sloup, křišťálová mísa, tibetská mísa, zvonky koshi, je to doslova orchestr možností a já své pomocníky ráda zařazuji do terapií.

Nicméně po kurzu terapeutických ladiček jsem propadla nové vášni. Kompletnost a přitom pestrost frekvencí využitelných pro nejen fyzické tělo, je ohromující. Ráda proto nově nabízím i celé terapie pomocí ladiček, zvukových i vibračních (čištění a harmonizace čaker, Solfeggio frekvence, Fibonaccio sekvence a mnoho dalšího). A zde obzvlášť platí, že tento typ terapie je nepopsatelný a až díky prožitku získáte představu o síle a užitku zvuku.

Délka ošetření včetně úvodního rozhovoru je 60-120minut.

Kurz jsem absolvovala u Zuzany Dlhopolcové.

ACCESS BARS

Jde o metodu, která vznikla v roce 1990 v USA a je součástí nástrojů a procesů ACCESS CONSCIOUSNESS.  Metoda se stále vyvíjí, její zakladatelé Gary Douglas a Dr. Dain Heer aktualizují její prostředky dle současné energie a vědomí ve světě.

Bars je 32 bodů na hlavě, kterých se během sezení terapeut lehce dotýká v různých kombinacích, které rozproudí jejich energii. Jednotlivé body souvisí s oblastmi života jako jsou vztahy, peníze, kreativita, radost, mír a klid, naděje a sny a další.

Mozkové vlny se zpomalí, tělo klienta během sezení uvolňuje emoce, omezení a bloky, zastaralé vzorce chování a myšlení, otevírá se vědomí, uvolňují se myšlenky s negativním nábojem. Je to jako když z harddisku počítače vymažete soubory, které už nepotřebujete. Ale to vše v jemnosti a v uvolnění.

Ošetření probíhá na lehátku v oblečení a pouze klient určuje výsledek připraveností opustit staré vzorce. Efekt sezení (většinou 60-90 minut) je proto u každého individuální, přesto nepopiratelný.

Kurz jsem absolvovala u Lucie Kikoťové a následně i u Lucie Haškové.


Moc se mi líbí, když u ošetřovaných klientů zažívám ten pravý "FLOW", kdy začnu ošetření energetické, po chvíli si tělo řekně o VHT a na konci mé ruce začnou spontánně kraniosakrální ošetření. V tu chvíli vím, že jsem to nevymyslela já, jen jsem se nechala vést energiemi, vyšším vedením, které jsem jen následovala pro nejvyšší dobro klienta...