PRO MAJITELE KONÍ

Ošetřování lidí vnímám prozatím jen jako doplňkovou službu. Poladěný/srovnaný koník jistě bude fungovat lépe s poladěným/srovnaným jezdcem. Proto prioritně nabízím ošetření majitelům/jezdcům koníků, které mám v péči. Pro vás to bude ochutnávka, jak se koník při a po terapii cítí a nový vhled vám pomůže pochopit potřebu pauzy po ošetření. A následné spojení koně a jezdce v sedle bude mít dozajista zcela nový rozměr!


VHT

VIBROMUSKULÁRNÍ HARMONIZAČNÍ TECHNIKA

 

VHT je bezpečná, holistická, nediagnostická metoda, sestávající z řady neinvazivních doteků (speciálních třífázových pohybů) prováděných na pojivové měkké tkáni, které pomáhají tělu při hledání rovnováhy. 

K ošetření se přistupuje holisticky a působí se na celé tělo bez zaměření na symptomy. Cílem je oslovit "celou" osobu, nejen příznaky. Jde o podporu vlastního léčebného systému těla, aby dosáhl svého maximálního potenciálu a vyřešil jakýkoli relativní problém, který může existovat. Pohyby jsou jemné a provádějí se předepsaným způsobem. 

Klient je ošetřován na lehátku, v oblečení. Ošetření trvá většinou do 60min.

Kurz I, II a III jsem absolvovala u inspirativní Lyn Palmer, viz https://www.vhtworld.co.uk/.  Nejsem certifikovaný terapeut.

OSTEODYNAMIKA

Osteodynamika je manuální terapeutický systém, který rozpoznává a řeší mechanické poruchy všech složek opěrného aparátu: kostí, kloubů a tkání-vazů, šlach a povázky (fascie), reguluje chybná postavení těchto složek a uvádí je za pohybu těla do správné (fyziologické) polohy. Tato terapie vychází ze tří základních směrů:

  • 1. DORNOVY METODY

Dornova metoda se cíleně zaměřuje na biomechaniku kloubních spojení a ošetření mechanických posunů v kosterním aparátu. Využívá pohyb pacienta a terapeutický tlak rukou. 

  • 2. KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE

Kraniosakrální terapie řeší v těle fyzické i psychické bloky. K řešení těchto stavů využívá pohyb, který se odehrává uvnitř těla, což je pohyb mozkomíšního moku a pohyb tkání.

  • 3. OSTEOPATIE

Osteopatie se zabývá celým systémem opěrného aparátu, který umožňuje pohyb těla. Tento systém tvoří kosti, klouby, vazy a ostatní pojivové tkáně, zejména fascie (povázka). Nápravou vzájemných poměrů se navozuje rovnováha a správná funkce organismu.

OSTEODYNAMIKA je terapie, která propojuje tyto tři metody. Dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, s použitím terapeutova tlaku a pohybu, ale zároveň dokáže ovlivnit stav fascií a funkci těla na buněčné úrovni. Pozornost věnuje OSTEODYNAMIKA zejména fasciím, které moderní medicína právem označuje jako periferní mozek těla a které dokazují propojení fyzické a psychické složky těla.

Propojením technik dochází k rychlejší úlevě pacienta a rychlejší regeneraci organismu a rychlejšímu návratu k normálu.

Zdroj: https://www.archa-dunovi.cz/osteodynamika/

Klient je ošetřován na lehátku, ošetření trvá strandardně cca 90-120min. Součástí ošetření je i aplikace baněk. Ošetřovaný by měl počítat po terapii alespoň se 3 dny klidového režimu.

Kurz jsem absolvovala u Andrey Dunové. 

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Zakladatelem kraniosakrální terapie je Dr. John E. Upledger, který objevil, že mezi pánví (os sacrum) a lebkou (cranium) existuje významná souvislost, která se projevuje v páteřním kanálu - spojení mezi os sacrum a os occipitale (odtud také pochází název pro kraniosakrální terapii ). Zde pulsuje energie ve formě tzv. mozkomíšní tekutiny. Ta má za úkol kromě detoxikace, rozvádění živin do mozku a vyrovnání nitrolebečního tlaku a množství průtoku krve mozkem, na starosti také distribuci "informací" z mozku přes míchu a nervy do celého těla a všech orgánů. Pulsace této tekutiny se také nazývá Dech života a říká se, že je nadřazen tepu srdce i dýchání. Z popisu je evidentní významnost ošetření, které kontroluje a případně jemně upravuje pulsaci mozkomíšního moku. Vše se odvíjí od potřeb klienta, jeho připravenosti a ochotě dovolit uzdravení nejen fyzického těla.

Ošetření probíhá na lehátku, klient je oblečený. Doba ošetření je většinou 60-90 minut.

Pro klienta bývá ošetření velmi příjemné, cítí jen lehké přikládání rukou terapeuta a pro mnohé se vlastně nic neděje. Citlivějším a připraveným jedincům se mohou otevířít emocionální bloky propojené s fyzickým tělem, které se při ošetření uvolní.

Kurz jsem absolvovala u Zdeňky Ocelíkové (základní + ošetření ústní dutiny a orgánů + práce s energií).


REIKI

Chcete zpomalit, dovolit si hluboké uvolnění a nechat odplout vše, co vám neslouží? Chcete si užít blažený dotek jemných energií, prospěšných nejen pro vaše tělo? Pak mohu nabídnout ošetření Reiki obohacené o mnohé další energie světla, které jsou v danou chvíli přítomny pro naše nejvyšší dobro.

Ošetření probíhá na lehátku, v oblečení, ošetřovat mohu kontaktně i bezkontaktně (pro více citlivé či ostýchavé jedince), případně na dálku jako podpora v náročnějších situacích.

Ošetření trvá většinou cca 60 minut.