PRO MAJITELE KONÍ

Je to zvláštní, ještě nedávno jsem vnímala ošetřování lidí jen jako doplňkovou službu. Ale život mi ukazuje, jak zásadní to je. Jednak v praxi vnímám přínos pro koně, když je ošetřován i majitel (a přijde mi to opravdu neuvěřitelné, ale viditelné!), ale také vnímám, jak všichni potřebujeme péči o naše těla a duše. Dokážeme si udělat čas na práci, na dovolenou, na televizi, sport... ale co naše Já, tedy tělo a duše? A tak s láskou a pečlivostí velmi ráda pečuji i o lidské klienty.

My koňáci říkáme, kdo nejezdí, nepadá. A z toho vyplývá, že každý máme v historii svého těla uloženo dost pádů, které tělo musí nějak zpracovat. Ale spadnout se dá i bez koně... A v těle se děje další spousta věcí, které mají vliv na zdraví. Čím dříve je tělo ošetřeno, tím spíš se nebudou v těle ukládat další a další vrstvy kompenzací, které za pár let (někdy desítek let) mohou přerůst v něco většího.

Ještě nemáte vlastní zkušenost s Dornovou metodou? Kraniosakrální terapií? Ochutnejte i vy, co ošetření přináší a  zažijte, jak se při a po ošetření váš kůň asi cítí. A nechte se překvapit novým způsobem propojení s vaším koněm, ale i vaším vlastním propojením! 


VHT

VIBROMUSKULÁRNÍ HARMONIZAČNÍ TECHNIKA

 

VHT je bezpečná, holistická, nediagnostická metoda, sestávající z řady neinvazivních doteků (speciálních třífázových pohybů) prováděných na pojivové měkké tkáni, které pomáhají tělu při hledání rovnováhy. 

K ošetření se přistupuje holisticky a působí se na celé tělo bez zaměření na symptomy. Cílem je oslovit "celou" osobu, nejen příznaky. Jde o podporu vlastního léčebného systému těla, aby dosáhl svého maximálního potenciálu a vyřešil jakýkoli relativní problém, který může existovat. Pohyby jsou jemné a provádějí se předepsaným způsobem. 

Klient může být v rámci samostatné metody ošetřován na lehátku, v oblečení. Avšak já tuto metodu (či její části) ráda zařazuji do dalších typů ošetření, dle navnímání těla a individuální potřeby klienta.

Kurz I, II a III jsem absolvovala u inspirativní Lyn Palmer, https://www.vhtworld.co.uk.  

OŠETŘENÍ FASCIÁLNÍCH ŘETĚZCŮ, DORNOVA METODA, OSTEOPATIE

Ošetření zaměřeno na kombinaci účinných metod, které lze použít samostatně, nebo vhodně zkombinovat. Tím lze podpořit jak opěrný aparát (postavení kloubů, kostí), tak uvolnit fascie a vše funkčně propojit pro maximální efekt, neboť tělo je celek a nic v něm neexistuje samostatně. 

Pojďte si dovolit pozvat své tělo do opětovné rovnováhy, podpořit proces návratu do zdraví. Pojďme se pověnovat i jizvám (po úrazech, po operacích), zredukujme jejich dopad na celé tělo, sáhněme třeba i do restrikcí vzniklých v době narození (KISS syndrom / KIDD syndrom) a osvoboďme se od toho, co nás omezuje.

Klient je ošetřován na lehátku, ošetření trvá standardně cca 90-120min. Součástí ošetření může být i aplikace baněk. Ošetřovaný by měl počítat po terapii alespoň se 3 dny klidového režimu.

Základní kurz Osteodynamiky i kurz rozšířených technik (ošetření hrudníku, břicha a pánve) jsem absolvovala u Andrey Dunové. 

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE / OSTEOPATIE

Zakladatelem kraniosakrální terapie je Dr. John E. Upledger, který objevil, že mezi pánví (os sacrum) a lebkou (cranium) existuje významná souvislost, která se projevuje v páteřním kanálu (odtud také pochází název pro kraniosakrální terapii ). Zde pulsuje energie ve formě tzv. mozkomíšní tekutiny. Ta má za úkol kromě detoxikace, rozvádění živin do mozku a vyrovnání nitrolebečního tlaku a množství průtoku krve mozkem, na starosti také distribuci "informací" z mozku přes míchu a nervy do celého těla a všech orgánů. Pulsace této tekutiny se také nazývá Dech života a říká se, že je nadřazen tepu srdce i dýchání. Z popisu je evidentní významnost ošetření, které kontroluje a případně jemně upravuje pulsaci mozkomíšního moku. Vše se odvíjí od potřeb klienta, jeho připravenosti a ochotě dovolit uzdravení nejen fyzického těla.

Ošetření probíhá na lehátku, klient je oblečený. Doba ošetření je většinou 60-120 minut.

Pro klienta bývá ošetření velmi příjemné, cítí jen lehké přikládání rukou terapeuta a pro mnohé se vlastně nic neděje. Citlivějším a připraveným jedincům se mohou otevířít emocionální bloky propojené s fyzickým tělem, které se při ošetření uvolní. Za sebe vnímám tuto terapii za velmi potřebnou a prospěšnou a slovy bych ten pocit vyjádřila tak, že neexistuje člověk, který by z tohoto ošetření neměl užitek. Ten sice nemusí být viditelný našim očím, ale citelný pro naše tělo i duši.

Kurz kraniosakrální terapie jsem absolvovala u Zdeňky Ocelíkové (základní + ošetření ústní dutiny a orgánů + práce s energií), následně také roční kurz kraniosakrální osteopatie speciálně pro zdravotnické profese u Radka Neškrabala (ošetření příčných struktur, neurocranium, viscerocranium, membránový systém, žilní splavy a mozkové komory, zakončeno závěrečnou zkouškou).


REIKI

Chcete zpomalit, dovolit si hluboké uvolnění a nechat odplout vše, co vám neslouží? Chcete si užít blažený dotek jemných energií, prospěšných nejen pro vaše tělo? Pak mohu nabídnout ošetření Reiki obohacené o mnohé další energie světla, které jsou v danou chvíli přítomny pro naše nejvyšší dobro.

Ošetření probíhá na lehátku, v oblečení, ošetřovat mohu kontaktně i bezkontaktně (pro více citlivé či ostýchavé jedince), případně na dálku jako podpora v náročnějších situacích.

Ošetření trvá většinou cca 60 minut.

VISCERÁLNÍ MANIPULACE

Viscerální manipulace je osteopatická metoda, která se zabývá vyšetřením a cíleným ošetřením orgánů břišní dutiny, pánve či hrudníku a jejich závěsných aparátů. Autorem této metody je Jean Pierre Barral, francouzský osteopat a fyzioterapeut. Princip terapie vychází z předpokladu, že zdravé orgány mají určitý fyziologický pohyb, avšak poškozením (např. záněty, úrazy, operace) může dojít k ovlivnění funkce orgánů či okolních struktur. V místě problémů může dojít ke ztrátě elasticity a ovlivnění pohybu okolních orgánů a řetězení lézí. To může mít následně vliv na celé tělo (bolesti pohybového aparátu, blokády páteře, bolesti v oblasti břišní dutiny, zácpy, funkční sterilita, ...), neboť vše je vzájemně propojeno. 

Ošetření probíhá na lehátku, doba ošetření se pohybuje mezi 90-120min v propojení s ošetřením fasciálních řetězců. Klientovi jsou doporučeny 3 dny klidového režimu.

5-dílný základní kurz a kurz rozšířených technik (včetně prvků neurální manipulace) jsem absolvovala u Aleny Zapletalové.

HARMONIZACE LADIČKAMI

Muzikoterapie zní pro mnoho lidí dost abstraktně, ale vliv zvuku je nezpochybnitelný. Tím, že je tělo tvořeno především z vody, frekvence zvuku se snadno přenáší do každé buňky. A každý orgán, tkáň, buňka neustále vibruje, vysílá vlny, které mohou mít v závislosti na různých faktorech (zdravotní stav, stres,...) různou frekvenci. A ladičky dokáží přispět k opětovné harmonizaci těla, duše i ducha a tedy zlepšení zdravotního stavu. I proto se používá termín hloubková buňková muzikoterapie. A když vám do cesty přijdou nástroje jako je deštný sloup, křišťálová mísa, tibetská mísa, zvonky koshi, je to doslova orchestr možností a já své pomocníky ráda zařazuji do terapií.

Nicméně po kurzu terapeutických ladiček jsem propadla nové vášni. Kompletnost a přitom pestrost frekvencí využitelných pro nejen fyzické tělo, je ohromující. Ráda proto nově nabízím i celé terapie pomocí ladiček, zvukových i vibračních (čištění a harmonizace čaker, Solfeggio frekvence, Fibonaccio sekvence a mnoho dalšího). A zde obzvlášť platí, že tento typ terapie je nepopsatelný a až díky prožitku získáte představu o síle a užitku zvuku.

Délka ošetření včetně úvodního rozhovoru je 60-120minut.

Kurz jsem absolvovala u Zuzany Dlhopolcové.

ACCESS BARS

Jde o metodu, která vznikla v roce 1990 v USA a je součástí nástrojů a procesů ACCESS CONSCIOUSNESS.  Metoda se stále vyvíjí, její zakladatelé Gary Douglas a Dr. Dain Heer aktualizují její prostředky dle současné energie a vědomí ve světě.

Bars je 32 bodů na hlavě, kterých se během sezení terapeut lehce dotýká v různých kombinacích, které rozproudí jejich energii. Jednotlivé body souvisí s oblastmi života jako jsou vztahy, peníze, kreativita, radost, mír a klid, naděje a sny a další.

Mozkové vlny se zpomalí, tělo klienta během sezení uvolňuje emoce, omezení a bloky, zastaralé vzorce chování a myšlení, otevírá se vědomí, uvolňují se myšlenky s negativním nábojem. Je to jako když z harddisku počítače vymažete soubory, které už nepotřebujete. Ale to vše v jemnosti a v uvolnění.

Ošetření probíhá na lehátku v oblečení. Efekt sezení (většinou 60-90 minut) je u každého individuální, přesto nepopiratelný.

Kurz jsem absolvovala u Lucie Kikoťové a následně i u Lucie Haškové.


Moc se mi líbí, když u ošetřovaných klientů zažívám ten pravý "FLOW", kdy začnu ošetření energetické, po chvíli si tělo řekně o VHT a na konci mé ruce začnou spontánně kraniosakrální ošetření. V tu chvíli vím, že jsem to nevymyslela já, jen jsem se nechala vést energiemi, vyšším vedením, které jsem jen následovala pro nejvyšší dobro klienta...